Kristen Mission: vad är det?

När vi talar om en församlings mission menar vi oftast det arbete som församlingen bedriver utanför det egna landets gränser. Det finns naturligtvis ”mission” inom det egna landet. Men här menar vi de internationella uppdragen – evangelisation i andra länder. Gå ut!

Några ord kan förklara vad dagens mission innehåller. Grunden har vi i Jesus ord:
…åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er, och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Det innebär att:

  • Predika Kristus: bygga levande församlingar, undervisa dem, sträva mot självständiga, självunderhållande och självutbredande enheter.
  • Diakoni: omsorg, sjukvård, katastrofhjälp, själavård….
  • Utveckling: stödja det civila samhället, skola, utbildning, fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter, till självhjälp.

Språk

Folk & Språk – Wycliff arbetar med utsatta folkgrupper, vars språk inte finns nedskrivet. Hittills har språkprojekt bedrivits i samarbete med 1 900 folk vars språk talas av över 1 miljard människor i 70 länder.

Estland

Stöd till församlingsgruppen i Tallinn som leds av Junas Muljokow, arbetet är inriktad på att evangelisera och arbeta socialt bland rysktalande i Tallinn.

IBRA Media

Syftet med IBRAs missionsverksamhet har alltid varit att, genom olika effektiva media, nå ut med evangeliet om Jesus Kristus, och leda människor till en personlig relation med honom som är deras personlige frälsare.

Klicka på denna länk för mer info

Flyktingar

Ekonomiskt stöd för utsatta flyktingar i Sverige och akuta situationer. Att lämna sitt hemland och komma till en helt främmande värld med annat språk, annorlunda kultur och ovanliga seder, dessutom ha en otrygg ekonomi kan vara oerhört ansträngande. Att då finna en hjälpande vän som visar medkänsla kan vara skillnaden mellan att känna sig välkommen eller utstött av samhället.

Village of Hope

Missbruksvård i Estland som startade 2000 utav biskop Märt Vähi och hans son Andrew Vähi. En helt fristående organisation som verkar i allmänhetens intresse för att människor som har hamnat i samhällets periferi under inflytande av droger och kriminalitet – målet är att rehabilitera och få människan upprättad tillbaka i ett normalt liv.
Klicka på följande länk för mer information